mercredi 10 juin 2009

Příprava na PhD

Takhle vypadají příliš učené pseudo řeči k pohovoru a projektu PhD


Dandysmus

Vznikl jako osobní filosofie autorů konce 19. století, vlastně je zaměňován s narcisismem zmíněných autorů. Přesto však jejich cílem nebylo být milováni, ani milovat sami sebe, snažili se pouze dosáhnout dokonalosti v ohledu jednoty (androgyneity) a přirozené odlišnosti od ostatních, intelektem i vzhledem a hlavně nadhledem, povzneseností. To vše ale mělo být přirozené, nikoliv umělé, tudíž se opravdu snažili pracovat na vlastní osobě i osobnosti. (Baudelaire, Lorrain, Georges Brummell, Oscar Wilde). Dandy, není snob!, protože ten se snaží přináležet k nějaké skupině, dandy nikoliv.

Narcis

Vychází z řecké tradice, ale převzala ho židovsko-křesťanská kultura a vytvořila z něho postavu znázorňující škodlivost sebelásky. Literatura odborná i beletrie, analyzovaly a nadále analyzují tuto postavu, aby dokázaly, že sebeláska je základ bytí, každé existence. Měla by vést člověka k potlačení zdání a vést k niternému poznání, které nás dokáže vztáhnout k univerzu. Dále pak nabádá k hlubokému ne uměle navozenému prožitku jak sebe sama, tak ostatních.

Výrazně humanistické pojetí narcisismu je gideovský egotismus (zdravá sebe láska v opozici k egoismu). Intelektualistický narcismus Valléryho je však nakonec jen předstupněm hlubokého lidského poznání.

Symbol

Symbol v poetickém pojetí konce století byl vystaven jako opozice ke chladnému parnasistnímu formalismu (pro forma) a reportážně vědeckému naturalismu jako snaha o nenucenou přirozenost a hledání JÁ v rámci univerza. Tedy přirozené mnohotvárnosti individua.

Symbol je znak, který neoznačuje, ale zpodobňuje. Primárně reprezentuje jistou entitu, posléze odkazuje na další. Je na rozdíl od běžného znaku (slova) hmatatelný, účinný a konkrétní. Působí nikoliv na intelekt, ale na city, na duši přímo.

Další autoři

T. Mann – Smrt v Benátkách

O. Wilde – Obraz Doriana Greye

narcisismus jako vypravěčský styl sebeprezentace v próze (ich-forma):

Rousseau, Montaigne, Kundera, Nothomb

Redakce učebního textu (induktivní metoda):

1. motivační text jako úvod do problému

2. regulační text - pokyny

3. ukázky a příklady

4. cvičení a otázky

5. výklad

6. prostředky zpětné vazby – opakování, hledání v textu podle výkladu

7. odkazová část – literatura studijní i beletrie s podobným tématickým rámcem

Postavy dekadence a ve vztahu k (narcisistnímu) symbolu a dandysmu

mezi naturalismem a symbolismem – zrod symbolismu

Baudelaire, Huysmans

předchůdce Poe

Wilde

italští básnící Crepuscolari – Guido Gozzano

Valéry, Rimbaud, Mallarmé

Procházka

Karásek ze Lvovic

Hlaváček (Pozdě k ránu – přelom dne a noci)


A takhle po tom vypadám já při dalším studiu na SBZ 18.6. ve 13h:

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire